19 Eyl 2015

Facade Pattern

Author: strongsoul | Filed under: Teknik

Facade tasarım deseni kendini tekrar eden işlevsel blokların – bu bir servis çağırımı olabilir yada bir db sorgusu olabilir – doğrudan yapı üzerine bina edilmesi yerine bir class soyutlaması ile gidilme şeklidir.

Örnek verecek olursak :

using System;

namespace FacadePattern
{
	public class FacadePatterMain
	{
		public FacadePatterMain (){}

		public static void Main()
		{
			string userTC = new UserInfoFacadePattern ().getUserTC ("MagaraAdami");
			UserInfoFacadePattern uIFP = new UserInfoFacadePattern ();
			{
				uIFP.getUserInfo (userTC);
				Console.WriteLine ("isim: "+uIFP.name);
				Console.WriteLine ("soyisim: "+uIFP.lastname);
				Console.WriteLine ("yaş: "+uIFP.age);
			}
		}
	}

	public class UserInfoFacadePattern
	{
		public string name="";
		public string lastname = "";
		public int age = 0;

		public UserInfoFacadePattern(){}

		public string getUserTC(string userName)
		{
			//tc bilgisini db den getiren method
			return userName + "11223344";
		}

		public bool getUserInfo(string tcNo)
		{
			//tc nosundan kimlik bilgilerini getiren method
			name = "hede";
			lastname = "hödö";
			age = 500;
			return true;
		}

	}
}

çıktısı :
——————————
isim: hede
soyisim: hödö
yaş: 500

Yorum Bırakın